مرور برچسب ها

کتاب دیوید اگیلوی

چطور مشتری پیدا کنیم؟ قسمتی از کتاب دیوید اگیلوی اسطوره تبلیغات

دیوید اگیلوی از اسطوره های دنیای تبلیغات است. امروز قسمتی از کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی که معروف ترین کتاب اگیلوی است را انتخاب کرده ایم. شروع کار دیوید اگیلوی 15 سال پیش یک کشاورز گمنام بودم که در پنسیلوانیا تنباکو میکاشت. امروز…