مرور برچسب ها

کتاب سفر در زمان

نقد کتاب اثر آیندگان

اثر آیندگان یک کتاب غیرداستانی است که توسط ایمان صدیقی نوشته شده است و در سال 1400 منتشر شده است. این کتاب یک نظریه علمی و جنجالی از تاریخ باستان‌شناسی جهان و سفر در زمان ارائه می‌دهد. نویسنده در این کتاب ادعا می‌کند که تمدن‌های باستانی،…

کتاب اثر آیندگان رقیب ایرانی کتاب ارابه خدایان

کتاب‌های «اثر آیندگان: نظریه‌ای جدید برای کشف اسرار تاریخی» نوشتهٔ ایمان صدیقی و «ارابه خدایان» نوشتهٔ اریش فون دانیکن، هر دو به بررسی شواهد احتمالی وجود تمدن‌های پیشرفته در گذشته می‌پردازند. هر دو کتاب از نظر موضوعی مشابه هستند، اما در…

کتاب سفر در زمان – تئوری جدید نویسنده ایرانی

کتاب اثر آیندگان که یک پژوهشگر ایرانی به نام ایمان صدیقی آن را نوشته است؛ یک تئوری جدید را مطرح میکند که طبق آن برخی از عجایب جهان باستان توضیح داده میشوند. در این تئوری انسان هایی از زمان حال و یا آینده به گذشته سفر کرده اند و آثاری از…

دانلود کتاب سفر به همراه مسافر زمان

کتاب سفر به همراه مسافر زمان، داستان کوتاهی است که توسط ایمان صدیقی در سال 1397 نوشته شده است. در این داستان یک شب یک نفر از آینده به سراغ کسی میرود که میتواند خواننده کتاب باشد و از او میپرسد که آیا میخواهد در سفری با ماشین زمان، همراه…