مرور برچسب ها

کتاب قدرت فکر

بررسی قدرت اندیشه در افراد موفق

بسیاری از افراد موفق از شگردهای خاصی برای پیروزی و رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند. این اشخاص روز و شب به موفقیت می اندیشند و کلمه ای جز آن به ذهن نمی آورند و آنقدر این کار را تکرار میکنند تا به اصطلاح ملکه ذهنشان میشود. هرکس ناگزیر از…

مثال هایی از قدرت تلقین

ضمیر باطن ما از حساسیت فوق العاده ای نسبت به تلقین برخوردار است. نه قدرت استدلال و انتخاب و نه توانایی سنجش و تفکر دارد و تمامی این خصیصه ها مربوط به ضمیرآگاه می باشند. فرض کنید سوار بر یک کشتی تفریحی هستید و در روی عرشه آن به مسافری…