مرور برچسب ها

کتاب هیپنوتیزم

عمق خلسه به عنوان یک درجه بندی در هیپنوتیزم

اگر هیپنوتیزم شدن خیلی ساده یک موضوع «آری یا نه» بود، در این شرایط ( در وضعیت آری) ما می توانستیم مستقیما" به سوی درمان پیش رویم. باری، به نظر می آید که جریان القای خلسه روند مستمری باشد که با اولین جواب مثبت دادن سوژه به تلقینات هیپنوتیزمی…

تئوری های چندین عاملی هیپنوتیزم

از بحث های گذشته این موضوع روشن می شود که نظریه پردازهای مختلف، در بحث های پیشنهادی خود معمولا" به بیشتر از یک عامل اشاره یا تأکید داشته اند. بنابراین، کوبی و مارجولین به گسستگی ، هویت سازی، سیر قهقرایی و ترانس فرانس اشاره دارند. هیلگاردها…

هیپنوتیزم به عنوان یک حالت افزایش تلقین پذیری

بیشترین و شایع ترین تعبیر یا تفسیری که از هیپنوتیزم در کتابهای روان شناسی و روان پزشکی می شود، تأکید بر روی جنبه تلقین پذیری در هیپنوتیزم است. به یاد بیاوریم که برای اولین بار برید این موضوع را مطرح کرد و مورد تأیید لیبولت و برنهایم قرار…

نکاتی در ارتباط با تاریخ هیپنوتیزم

تصور می شود که پیدایش و گسترش هیپنوتیزم مدرن، با دوران مسمر آغاز شده باشد، ولی شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد، استفاده از هیپنوتیزم برای اهداف درمانی به اندازه ی تاریخ علم پزشکی سابقه دارد. به نظر می آید که بسیاری از پدیده های…

هیپنوتیزم برای رفع بی خوابی

هر شب بیش از یک میلیون نفر از مردم بریتانیا از بی خوابی رنج میبرند. آنها جمعیت مبتلا به بیماری بی‌خوابی را تشکیل می دهند که 15 درصد از تمام داروهای سازمان بهداشت ملی به آنها مربوط است. سوابق بیماری بی خوابی نشان میدهد که ترس از بی خوابی…

بررسی باورهای اشتباه در مورد هیپنوتیزم

برای آموزش و آماده کردن افراد جهت هیپنوتیزم شدن باید ابتدا باورهای اشتباه و ترس‌هایی که در مورد هیپنوتیزم وجود دارد را برطرف کنید. غالبا ترس و هراسی در مورد از دست دادن کنترل وجود دارد، به این صورت که اراده شخص از بین برود و تحت تسلط…

هیپنوتیزم برای مشکل وسواس و افراد وسواسی

در این مطلب یک اتفاق واقعی در مورد درمان یک زن وسواسی با هیپنوتیزم از کتاب اسرار هپینوتیزم میخوانیم. پزشک یک زن وسواسی به معنای کامل را نزد متخصصان هیپنوتیزم فرستاد تا با این روش درمان شود. ظاهرا هیچ چیز قادر نبود وسواس او را درمان کند.…