مرور برچسب ها

کربن چیست

کربن چیست؟

کربن برای کلیه اشکال مختلف زندگی اهمیت دارد. کربن کمتر از یک درصد تمام مواد را تشکیل می دهد ولی هر چیزی که زندگی می کند یا زندگی کرده است، شامل این عنصر می باشد. بدن تمام موجودات زنده از ترکیبات کربن ساخته شده و در نقاطی از کره زمین که این…

کربن چیست؟ و چگونه یافت میشود؟

کربن برای تمام اشکال گوناگون زندگی اهمیت بسزایی دارد. یک درصد تمام مواد از آن به وجود آمده است. هرچیزی که روی زمین زندگی کرده و یا در حال حیات است، شامل کربن است. بدن تمام موجودات زنده، چه گیاهی و چه حیوانی از ترکیبات کربن ساخته شده است.…