مرور برچسب ها

گیاهان از نور خورشید به چه منظوری استفاده می کنند علوم نهم

چرا گیاهان رو به نور آفتاب قرار می‌گیرند؟

اگر گیاهان رو به آفتاب نکنند، هرگز تغذیه نمی شوند و دیگر توان زنده ماندن نخواهند داشت. برگ درخت غذا می سازد؛ غذایی که به شکل قند به سراسر گیاه می رسد. برگ دارای ماده ی سبز رنگی است موسوم به کلروفیل و همین ماده است که در برابر نور، قند…