مرور برچسب ها

7 کلید مخفی اینترنت

7 کلید مخفی اینترنت جهان در دست 14 نفر

14 نفر در جهان به 7 کلید مخفی اینترنت دسترسی دارند که در صورت وقوع حادثه ، شبکه جهانی وب را دوباره راه اندازی کنند. کل اینترنت را 14 نفر با 7 کلید و تحت قوی ترین تدابیر امنیتی میگردانند و  هر سه ماه یک بار یک مراسم در امریکا برگزار می کنند…