مرور برچسب ها

Chinese woman possessed

آیا ویدیوی Chinese woman possessed که زن در فروشگاه تسخیر شد واقعی بود یا نه؟

یک ویدیو در سال 2016 منتشر شد که در آن یک زن چینی در سوپرمارکت یکهو انگار تسخیر میشود. او در حال خرید کردن است که یک کالا از قفسه روی زمین میافتد و تصمیم میگیرد آن را سر جایش قرار بدهد. وقتی این کار را میکند، یکهو انگار به تخسیر موجودی…