مرور برچسب ها

Easter Island

مجسمه های جزیره ایستر

در جزیره ایستر واقع در اقیانوس آرام حدود هزار مجسمه سنگی وجود دارد. 288 تای آنها به صورت ایستاده پشت به دریا ایستاده اند. این مجسمه ها موآی نام دارند. از زمان کشف آنها توسط اروپاییان در سال 1722 میلادی تاکنون به عنوان معمایی اسرارآمیز…