دانستنی‌های اخیر که در ذهن آموز منتشر شد:

تکنولوژی و آی‌تی

آموزش الکترونیک و تعمیرات موبایل

عجایب جهان

کتاب اثر آیندگان ایمان صدیقیخرید کتاب اثر آیندگان تالیف ایمان صدیقی:
نظریه‌ای جنجالی در زمینه باستان شناسی و سفر در زمان

لینک خرید نسخه چاپی یا PDF

کارزار ثبت فرمول به کارزار مردمی:
درخواست اضافه شدن ثبت کشفیات ریاضی در کشور همانند ثبت اختراع

رأی بدهید لینک شرکت در کارزار