مرور دسته بندی

دانستنی‌های علمی

دماسنج اختراع کیست؟

آیا تاکنون هیچ خواسته اید که حرارت هوا را بسنجید؟ آیا هیچ تاکنون خواسته اید که بدانید هوا چقدر سرد است؟ اما این تنها شما نیستید، بلکه دانشمندان نیز پیوسته درباره ی حرارت مطالعه می کرده اند. برای گسترش مطالعات علمی درباره ی حرارت، در نخستین…

اولین موشک

در کجا نخستین موشک به کار رفت؟ آیا تاکنون به آبپاش متحرکی که روی چمن کار می گذارند، نگاه کرده اید؟ این آبپاش پیوسته گرد خود می چرخد و آن را به سراسر چمن دایره وار می پاشد. موشک هم بر همین اساس درست شده است. علت چرخیدن آبپاش متحرک آن است که…

کاشف اتم کیست؟

به عقیده ی یونانیان هر ماده ای از چندین اتم ترکیب یافته است. واژه ی اتم از یک کلمه ی یونانی گرفته شده که به معنای «تقسیم ناپذیر» است. یونانیان را عقیده بر این بود که اگر چیزی را پیوسته به اجزای کوچک و کوچکتر تقسیم کنیم، سرانجام به…

مخترع قطب نما کیست؟

متداول‌ترین نوع قطب نما همانست که دیده ایم یک سوزن مغناطیسی را طوری بر فراز محوری قرار می دهند که به آسانی می لغزد و به هر سو گردش می کند. گویا همه‌ی شما تاکنون این نوع قطب نما را دیده باشید. همینکه سوزن «قطب نما» از حرکت باز می ایستد جهت…

چگونه آتش کشف شد؟

از دوره ی جوامع بسیار ابتدایی، بشر پیوسته آتش را می شناخته است. در برخی از غارهای اروپا، که بشر صدها هزار سال پیش در آن می زیسته تکه هایی از چوب سوخته به دست آمده که در میان سنگهایی بوده که می گویند بشر در میان آنها آتش برمی افروخت و مانند…

ستاره ها چطور به وجود آمدن؟

از کجا ستارگان پدید آمده اند؟ در باره ی اینکه اساسا خود جهان چگونه به وجود آمده، دانشمندان نظریه های گوناگونی ابراز داشته اند. ولی باز حقیقت بر ما آشکار نیست. با این همه، می توانیم براساس یکی از این نظریه ها، تاریخ زندگی یک ستاره را به…

کبریت اختراع کیست؟

بشر برای پختن غذا و گرم نگه داشتن خود نیاز به افروختن آتش پیدا کرد. همین نیاز منشأ اختراع نوعی کبریت گردید. غارنشینان به وسیله ی نوعی سنگ چخماق جرقه ای پدید می آوردند و امیدشان این بود که با آن برگهای خشک را آتش بزنند. رومیان صدها هزار…

چگونه نخستین آدامس اختراع شد؟

در این پست از کتاب به من بگو چرا، جلد دوم، مطلبی در مورد تاریخچه و اختراع آدامس آورده ایم: چرا مردم دوست دارند چیزی را در دهان بگذارند و پیوسته آن را بجوند؟ علت شاید اینست که عمل جویدن در آنان نوعی تسکین و آرامش پدید می آورد. گویا انسان…

در کجا چای پیدا شد؟ تاریخچه چای

جالب است که می بینیم هنوز بشر از نوشابه هایی استفاده می کند که هزاران سال پیش هم مردم از نوشیدن آنها لذت می بردند. چای یکی از همین نوشابه هاست. اکنون چهار سال است که چینی ها از تحریک ملایم چای، احساس لذت می کنند. اما جهان غرب مدتها طول…

قهوه چگونه و در کجا کشف شد؟

مانند خیلی چیزهای دیگر، سرآغاز کشف قهوه نیز در افسانه های کهن به صورت معما باقی مانده است. هنوز کسی نمی داند که چه کسی در جهان نخستین فنجان قهوه را نوش جان کرد! در افسانه ای چنین آمده که هزار سال پیش شخصی از اهالی حبشه ناگهان بویی به مشامش…