مرور دسته بندی

دانستنی‌های علمی

چرا بید پشم را می خورد؟

بیدها انواع مختلفی دارند. ولی فقط بید لباس است که مورد تنفر مردم قرار گرفته است. زیرا که لباس، پوستین و فرشهایشان را بی رحمانه سوراخ می کند. ولی آیا می دانید که این در واقع خود بید نیست که چنین آسیب بزرگی را بر لباسها و فرشهای ما وارد می…

چگونه عنکبوت تار می تند؟

به گمان بیشتر مردم جالب ترین چیز در زندگی عنکبوت ها تاری است که آنها می تنند. ولی غافلند که در زندگی این جاندار چیزهای جالب دیگر بسیار است. اکنون ما برخی از آنها را برایتان بازگو می کنیم: عنکبوت در هر آب و هوایی قادر به زندگی است. بعضی از…

چرا از بینی وال، آب فواره می زند؟

وال جانوری است که در آب زندگی می کند. وال، ماهی نیست بلکه از پستانداران به شمار می آید. پس بچه می زاید نه آنکه نوزادش از درون تخم بیرون بیاید. وال مانند سایر پستانداران بچه ی خود را شیر می دهد. این حیوان و نیز پستانداران دیگری که در دریا…

چگونه زنبورهای عسل برای هم پیام می فرستند؟

چون یکی از زنبورهای کارگر گلی مناسب برای نوش برداری بیابد بی درنگ زنبورهای دیگر را خبر می کند. حال ببینیم چگونه این زنبور برای دیگران پیام می فرستد؟ چگونه به یاران خود آدرس محل آن گل را می دهد تا آنها هم بروند و مثل او نوش برداری کنند؟…

آیا همه گونه های میمون باهوشند؟

واژه ی میمون معنایی گسترده دارد. ولی میمون آدم نما به میمونهایی می گویند که دم ندارند، شبیه آدم بوده و در جنگل های گرمسیر افریقا و آسیا زندگی می کنند. میمونهای آدم نما بر چند دسته اند: 1 _ گوریل 2 _ شامپانزه 3 _ اورانگوتان قرمز پشمالو…

چگونه حشرات تنفس می کنند؟

هر موجود زنده ای باید تنفس کند تا زنده بماند. تنفس یعنی وارد کردن هوای تازه در بدن برای جذب اکسیژن آن. اما همین که هوا اکسیژن خود را به بدن داد کثیف و آلوده می شود و باید بوسیله ی بازدم خارج گردد. پس هوای تازه ای که با نفس کشیدن وارد بدن…

دلیل تابش کرم شب تاب چیست؟

آیا از میان شما کسی هست که از تماشای نور کرم شب تاب حیرت زده نشده باشد؟ بچه ها دوست دارند این کرمها را گرفته داخل یک بطری قرارشان بدهند. گاهی هم آن را در دست می گیرند زیرا که اندام درخشنده اش برای آنان بسیار جالب و سرگرم کننده است. نه…

آیا زنبور عسل پس از نیش زدن می میرد؟

غالبا" انسان چنین می پندارد که زنبور با او دشمنی دارد. از این رو تا زنبوری را نزدیک خود می بینید فوری دست و پای خود را جمع می کند، و در حالی که کاملا" مواظب خودش است می گوید:«وای، الان زنبور مرا نیش می زند!» اما اگر حقیقت را بخواهید در…

لاک یا صدف چیست؟

به نظر شما در طبیعت چند نوع لاک یا صدف وجود دارد؟ مثلا" گردو یا تخم مرغ دارای لاکند. لاک پشت، حلزون، خرچنگ و برخی از حیوانات دیگر نیز لاک دارند. بنابراین، وقتی ما از لاک سخن می گوییم باید انواع گوناگون آن را که به اشکال مختلفی در طبیعت…

چگونه زنبور، عسل را می سازد؟

دلیل آنکه چرا زنبور به تهیه ی عسل می پردازد این است که او می خواهد برای خود و هم نوعانش غذا فراهم کند. پس عسل اندوخته ی غذایی این حشره به شمار می رود و زنبورها بتدریج آن را به مصرف شکم خود می رسانند. نخستین کار زنبور کارگر سرکشی به گلها…