مرور دسته بندی

سلامتی

خواص سه سنگ سبز

کلسیت سبز کلسیت در رنگ های متفاوتی یافت می شود، و رنگ سبز آن تحریک کننده ی چاکرای قلب است. این سنگ چاکرای قلب را از استرس پاکسازی کرده و به افزایش آرامش، تعادل احساسی، و ارتباط با قلب کمک می کند. کیانیت سبز کیانیت سبز ما را با چاکرای…

خواص مرجان قرمز و نار سنگ

مرجان قرمز Coral در رنگ های مختلفی یافت می شود، اما رنگ قرمز آن که در اینجا آورده شده، چاکرای ریشه را فعال می سازد. این سنگ همچنین می تواند دستگاه گردش خون و استخوان های بدن را تقویت کرده و با تحریک فرآیند متابولیک بدن، به رهاسازی ناخالصی…

خواص سنگ ها و جواهرات

کونزیت کونزیت با چاکرای تاج و چاکرای قلب ارتباط برقرار کرده، و انرژی ذهن و قلب را با یکدیگر هم تراز می سازد.این سنگ ما را در متوازن کردن باورهایمان، افزایش بینش، و از بین بردن سردرگمی هدایت می کند. این سنگ قلب را به روی انرژی های عشق می…

خواص سنگ خورشید، سنگ تانزانیت و سنگ فیروزه

سنگ خورشید سنگ خورشید نام خود را از رنگ گرم و انعکاس نور گرفته است که خورشید را به ما یادآوری می کند. این سنگ به چاکرای خاجی و همچنین چاکرا خورشیدی انرژی می دهد. سنگ خورشید خلاقیت و میل جنسی را تحریک می کند. تانزانیت تانزانیت چاکرای چشم…

خواص یاقوت کبود ستاره ای و سوگیلیت

یاقوت کبود ستاره ای یاقوت کبود ستاره ای چاکرای چشم سوم را فعال می سازد. این سنگ تمرکز ما بر روی افکارمان را افزایش داده، و به عنوان سنگ خِرد و خوش شناسی شناخته می شود. برای احساس تأثیر این سنگ، هنگام مدیتیشن آن را روی چاکرای چشم سوم خود…

خواص کریستال های سلنیت و سودالیت

سلنیت سلنیت پاکسازی کننده ی قدرتمند هاله ی انرژی بوده و برای هر نوع تمرین پاکسازی انرژی مفید است. این سنگ به سرعت چاکرای تاج و همچنین چاکرای چشم سوم را فعال می کند. سلنیت معمولا" به شکل مدادی یافت می شود. سودالیت این سنگ آبی تیره، چاکرای…

یوگا چیست؟

با اینکه انواع گوناگونی از یوگا وجود دارد،نوعی از آن که بیش از بقیه تمرین می شود، برآسانا تمرکز دارد، توالی ای از حالت های فیزیکی و تمرین های تنفسی ای که با هدف افزایش قدرت جسمی، ذهنی، و معنوی انجام می شوند. هدف آسانا توالی ای از حالت های…

خواص کوارتز شفاف و کوارتز دودی

کوارتز شفاف کوارتز شفاف سنگ چند منظوره ی فوق العاده ای است که توانایی برقراری ارتباط با تمام چاکراها را دارا می باشد، اما بیش از همه برای التیام چاکرای تاج مناسب است. این سنگ تقویت کننده ی بسیار خوبی بوده و می تواند برای تشدید نیروی التیام…

خواص زمرد، فلوئوریت و عقیق آتشین

زمرد زمرد التیام بخشی قدرتمند برای چاکرای قلب در سطوح جسمانی و عاطفی بوده، و عشق، شفقت، التیام، و فراوانی را تحریک می کند. زمرد سنگی است که با بیشترین خلوص، الگوهای انرژی چاکرای قلب فعال شده را منعکس می کند. فلئوریت فلئوریت می تواند در…