مرور دسته بندی

دانستنی‌های علمی

چگونه کرم تبدیل به پروانه می شود؟

آیا تاکنون شنیده اید که می گویند پروانه هیچگاه غذا نمی خورد؟ البته این سخن راست است، یعنی بعضی از پروانه ها هرگز لب به غذا نمی زنند. لابد حالا می خواهید به راز این مطلب پی ببرید؟ نخست بگذارید برایتان بگوییم که چگونه کرمی تبدیل به پروانه می…

اسفنج چیست؟ موجودی عجیب و بدون جنسیت

اسفنج که به نام ابر حمام از مغازه ها می خرید برای نظافت در آشپزخانه نیز به کار می آید. ولی آن یک اسفنج واقعی نبوده، بلکه در کارخانه از مواد مصنوعی ساخته شده است. البته از لحاظ شکل و مورد استعمال، ابر حمام درست به یک اسفنج طبیعی می ماند.…

چرا غازها با نظم خاصی پرواز می کنند؟

گاهی آوای دسته ای از مرغان را می شنویم که در فراز آسمان پرواز می کنند. چون به آسمان می نگریم گروهی از غازها را می بینیم که دسته جمعی با نظم خاصی در حال پروازند. آنها از پی یکدیگر به گونه ای قرار گرفته اند که شکل v را در آسمان پدید می آورند.…

زنگ زدن مار زنگی قبل نیش زدن

آیا مار زنگی پیش از گزیدن زنگوله می زند؟ مار زندگی جانور بسیار خطرناکی است و باید از آن براستی وحشت داشت. با این همه، مردم برای کاستن از وحشت خود افسانه ای بافته اند. می گویند: هر بار که مار زنگی بخواهد کسی را نیش بزند نخست با دم خود…

چگونه ماهی بالدار پرواز می کند؟

اگر قرار بود ماهی بالدار مانند سایر پرندگان در هوا بپرد باید می توانست که بالچه های خود را مانند بالهای آنها به حرکت درآورد. در حالی که ماهی بالدار هیچگاه چنین کاری نمی کند. البته این ماهی اندکی از آب به هوا برمی خیزد، ولی نه مثل پرندگان…

چرا جغد را عاقل می پندارند؟

درباره ی هر چیز یا هر حیوان غیرعادی معمولا" خرافات بافته می شود. جغد حیوانی است که هم قیافه ای عجیب دارد و هم رفتارش غیرعادی به نظر می رسد. از این رو، افسانه های بسیاری درباره ی آن گفته شده است. آیا می دانید که در قدیم جغد را حیوان شومی…

آیا کوسه ها آدمخوارند؟

در جهان بیش از 150 نوع کوسه وجود دارد. برخی از آنها بسیار خطرناکند ولی بیشترشان حیواناتی بی آزار می باشند. کوسه از چند جهت با ماهی های دیگر فرق دارد. برای نمونه، پوشش متحرکی بر روی آبشش ماهیان قرار گرفته که در کوسه چنین چیزی وجود ندارد.…

مارهای زهردار کدامند؟

بشر همیشه از مار وحشت فراوان داشته است. قیافه ی این جانور، نحوه ی خزیدنش و اینکه او تاکنون جان بسیاری از انسانها را گرفته است همه عوامل نگران کننده ای هستند که در ما احساس ناخوشایندی از تماشای مار، ایجاد می کنند. در جهان بیش از 2000 نوع…

بزرگترین مار در جهان کدام است؟

برایتان گفتیم که در جهان بیش از 2000 نوع مار گوناگون وجود دارد. مار جانوری چنان عجیب و وحشت آور است که بشر را وادار به افسانه بافی های بسیار کرده است. یکی از این افسانه ها آن است که برخی گفته اند: در جهان مار سهمگینی هست که قدش به 25 متر…

چگونه اردک بر روی آب شناور می ماند؟

اردک حیوانی است که گاهی در حیاط کوچک روستایی پرسه می زند، و گاهی هم چون پرندگان دیگر در آسمان به پرواز می آید. قو، غاز، اردک ماهی خوار، اردک غواص و اردک گلگون همه از تیره ی اردکیان به شمار می روند. اردکهای وحشی در امریکا در ایالت های هم…