مرور برچسب ها

آسفالت چیست

آسفالت از چه ماده ای درست می شود؟

هر روز ما روی خیابانهای آسفالت شده راه می رویم و یا با ماشین و یا دوچرخه از جاده های آسفالت شده می گذریم. ولی شاید هیچوقت خود ماده آسفالت را ندیده باشیم. آیا می دانید که آسفالت در زمانهای قدیم شناخته شده بوده و به کار هم می رفته است؟…