مرور برچسب ها

اتفاقات مرموز

معمای خواب مرموز روستای کلاچی قزاقستان سرانجام حل شد!

در کشور قزاقستان روستایی وجود دارد به نام کلاچی که مدتی است مردمان آنجا دچار اتفاق عجیبی شده اند. هرکسی که در آن روستاست در مواقعی یکهو به طور ناگهانی به خواب عمیق چند روزه فرو میرود. این اتفاق حتی برای مسافران و مهمانان این روستا و…