مرور برچسب ها

بوسیدن چیست

تاریخچه بوسه و بوسیدن

عادت بوسیدن چگونه شروع شد؟ می دانیم که بوسیدن نوعی اظهار علاقه می باشد. ولی مدتها پیش از آنکه بوسه به این منظور بکار رود در بسیاری از نقاط مختلف دنیا بوسیدن را برای اظهار بندگی و کرنش بکار می بردند. در برخی از قبایل افریقایی رسم بود که…