مرور برچسب ها

جادوگری

عجیب ترین حرکت دادن اجسام از راه دور توسط امیا

دلیل اینکه از دوربین فاصله زیادی گرفته شد این بود که کاملا اطراف جعبه مشخص باشد و بیننده متوجه بشود که کسی در اطراف نیست که با نخ، جعبه را بکشد. فقط امیا و فیلم بردار تا محدوده حداقل 200 متری حضور دارند و فیلم بردار هم آنقدر با جعبه فاصله…

بریجت بیشاپ که بود؟

بریجت بیشاپ، جادوگری بود که سال 1692 در اولین محاکمه‌های رسمی جادوگران، به جرم جادوگری اعدام شد. محاکمه او 8 روز طول کشید. چندین نفر برعلیه او شهادت داده بودند و میگفتند که در خانه‌شان توسط او، نیشگون گرفته یا گاز گرفته شده‌اند. همچنین…