مرور برچسب ها

زگیل چیست

چرا زگیل در می آوریم؟

چه بسا مردمی که به وسایل گوناگونی می کوشند تا خود را از شر زگیل نجات دهند. برخی را هم می بینیم که به ما چیزهای عجیب و غریبی می آموزند و قول می دهند که اگر به دستورهایشان عمل کنیم، زگیل از بدن ما خواهد رخت بربست. زگیل چیزی است که ناگهان بر…