مرور برچسب ها

سایت کارزار

معرفی سایت ایرانی کارزار: بستر آنلاین کمپین های جمع آوری امضا

شاید برایتان پیش آمده باشد که با برخی مسائل و اتفاقات مخالف باشید و یا اینکه پیشنهادی داشته باشید و بخواهید صدایتان را به گوش مسئولین برسانید. اکثر این موارد به ذهن افراد دیگر هم رسیده است و فقط کافیست با آنها هم صدا شوید. این یک ایده بود…