مرور برچسب ها

شبنم صبحگاهی

شبنم چیست؟

ممکن است تصور کنید شبنم یک پدیده ساده طبیعی است که به سادگی می توان آن را شناخت و تشریح کرد. ولی همیشه مردم درباره ماهیت آن مدتهای متمادی در اشتباه بودند و عجب آنکه کتابهای بسیاری هم درباره آن به رشته تحریر درآمده است. از زمان ارسطو تا…