مرور برچسب ها

عجایب افریقا

معرفی اسطوره های افریقایی

اسطوره های آفریقایی مجموعه ای از روایت ها، سرگذشت ها و باورهای مربوط به موجودات فوق طبیعی و پدیده های طبیعی است که توسط مردمان آفریقا در طول تاریخ سینه به سینه نقل شده است. این اسطوره ها به شرح پیدایش جهان، انسان، حیوانات و سایر موجودات می…