مرور برچسب ها

غذای لاک پشت

لاک پشت ها چه می خورند؟

لاک پشت ها خصوصیات عجیب جالبی دارند. اما غذاهایشان تا حدی عادی است. واقعیت این است که لاک پشت ها معمولا" همه چیز می خورند. البته این بستگی به نوع لاک پشت نیز دارد. یک نوع لاک پشت که به نام لاک پشت گاز گیرنده، معروف است و مردم هم زیاد چشم…