مرور برچسب ها

فاویسم چیست

آیا کسی که فاویسم داشته امکان داره دوباره فاویسم بگیره؟

بله، افرادی که سابقه فاویسم دارند در صورت قرار گرفتن در معرض عوامل محرک ممکن است دوباره دچار این بیماری شوند. فاویسم یک بیماری خونی است که باعث کم خونی در اثر خوردن یا تماس با مواد محرک خاص، مانند باقلا، برخی داروها و مواد شیمیایی می شود.…