مرور برچسب ها

فواید ناخن

چگونه ناخن درست می شود؟

اگر انسان از گزیدن یا چیدن ناخن دردش می آمد، بی شک افراد بسیاری ناخنهای خود را بسیار بلند نگاه می داشتند. زیرا که درد آنان را از چیدن ناخن منصرف می کرد. اما هرگز ما از چیدن، گزیدن و سوهان زدن ناخن خود دردی نمی بریم، چرا که ناخن ما از…