مرور برچسب ها

ماشین دائمی

حرکت همیشگی یا ابدی چیست؟

کلمات «حرکت همیشگی» یعنی حرکتی که برای همیشه و به طور دائمی ادامه داشته باشد. ولی معمولا" وقتی که ما صحبت از حرکت همیشگی می کنیم متوجه چیز بسیار ویژه ای می شویم. صدها سال است که بشر در رویای ایجاد ماشینی می باشد که وقتی که برای یک مرتبه به…