مرور برچسب ها

مفسر عدد

دیدن عدد 300 یعنی چی؟

عدد 300 به عدد 3 و صفر اشاره دارد. عدد 3 نمادی نیکو محسوب میشود و به معنی سیگنال مثبت در سرمایه گذاری است. دو عدد صفر نماد هارمونی است و عدد 300 در کل مثبت است. امیا معتقد است که عددها و نمادها در زندگی هرکسی منحصر به خود اوست و باید به…