مرور برچسب ها

نمک چیست

چرا بدن نیاز به نمک دارد؟

در بدن انسان تقریبا" 50 لیتر آب وجود دارد. یعنی بخش عمده ی بدن ما را آب تشکیل می دهد. برای مثال، عضلات 75 درصد، کبد 70 درصد، مغز 79 درصد و کلیه 83 درصد از آب درست شده اند. البته نه آب خالص بلکه محلولی از نمک است که قسمت مایع بدن را تشکیل…