آسم چیست؟

آسم یعنی تنگی نفس.

آسم بخودی خود بیماری نیست، بلکه نشانی از یک ناهنجاری در مجرای تنفس است. وقتی می گویند کسی آسم دارد که تنفس برایش دشوار است و مانعی در مجرای تنفس خود برای جریان هوا احساس می کند.

این مانع ممکن است آماسی باشد که در غشاهای لزجابی موجود در مجرای تنفس، پدید می آید، و یا نوعی فشردگی که در مجاری عبور هوا از نای به شش ها و برعکس، احساس می شود. اگر کسی دچار حمله ی آسم شود، به تنگی نفس، برآوردن صدای خس خس از سینه، و سرفه می افتد. حمله ی آسم ممکن است بتدریج روی دهد و یا بطور ناگهانی اوج گیرد.

نخستین گام برای درمان آسم، جستجوی علت آن است. پس باید نخست علتش را بشناسیم تا بتوانیم آن را پیشگیری کنیم.

علت آسم ممکن است یک حساسیت، یک برآشفتگی عاطفی، و یا شرایط جوی باشد. اگر کسی پیش از سی سالگی دچار آسم شود، این معمولا” ناشی از نوعی حساسیت است؛ مثلا” چه بسا که او در برابر گرده ی گل، گرد و غبار، برخی خوراکی ها و یا داروها حساسیت داشته باشد.

انواع بسیاری از غبارها و گرده های گل، حساسیت زا بشمار رفته اند. کودکان آمادگی ویژه _ ای برای حساسیت غذایی دارند و چه بسا که نسبت به تخم مرغ، شیر و یا فراورده های گندمی، این حساسیت را آشکار کنند.

از نظر پزشکان، این مکان وجود دارد که آسم معلول آشفتگی های عاطفی و روانی نیز باشد. برای مثال، کسی که مشکلات خانوادگی و یا نگرانی های مالی دارد، ابتلا به آسم برایش امکان پذیر است. در بیشتر موارد، آشفتگی های عاطفی توأم با این احساس است که آدمی، خود را موجودی مطرود و دوست نداشتنی می پندارد.

چنین احساسی در انسان حالتی پدید می آورد که زنجیره ای از واکنش ها را برایش برانگیخته، سرانجام او را به حمله ی آسم، مبتلا می کند.

بنابراین در آسم، بر شناخت علت بیماری برای پزشک بسیار اهمیت دارد. وی با دقت تمام، مروری بر سابقه ی بیمار و پرونده ی پزشکی وی خواهد کرد. با طرح سؤالاتی در همه ی زمینه ها اطلاعات دقیقی پیرامون برنامه ی غذایی، روش های حفظ بهداشت و محیط زندگی وی بدست خواهد آورد.

حتی اگر کوچکترین تغییری در برنامه ی روزمره ی بیمار رخ داده باشد، آن را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد تا ببیند که آیا می توان میان این رویدادها و حمله ی آسمی وی رابطه ای یافت؟

گاهی حتی انسان پس از بازگشت از ملاقات یکی از دوستانش که حیوانی را در منزل نگهداری می کند، یا پس از بازگشت از ساحل دریا، و یا از پی تناول غذایی برای نخستین بار، دچار حمله ی آسم می شود.

مبتلایان به آسم معمولا” زیر نظر پزشک باید برنامه ی غذایی ویژه ای را مراعات کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید