انرژی چی چیست؟

چی، نوعی انرژی است که در بدن شما گردش می کند. این انرژی در واقع چیزی جز بدن خودتان نیست. موقع نفس کشیدن، آن را به داخل بدن برده و از آن خارج می کنید، همچنین موقع غذا خوردن و رویا دیدن، خواه بیدار باشید یا خواب. هرگاه نیروی چی را بشناسیم، از آن مراقبت و محافظت کنیم و بگذاریم آزادانه در بدن ما گردش کند، حالات معنوی را ادراک خواهیم کرد.

آیا کسی را می شناسید که مردم بگویند دارای نیروی مغناطیسی و جذابیت فراوانی است؟ گرچه درک ما ناقص می باشد، با این حال فکر می کنیم این کیفیت، اغلب منعکس کننده یک نیروی حیاطی قدرتمند می باشد، و لذا هدفی مطلوب برای ما است. همچنین تولید هورمون، فقدان آن، و یا سوء تعبیر پیامهای هورمونی با ازدیاد سن، به نظر می رسد بخشی از این قانون باشد که نیروی چی در وجود ما ضعیف یا قویشده است.

جریان انرژی که به نام چی شناخته می شود، فرایندی مداوم است که به بدن ما سرزندگی می بخشد. این نیرو با تغذیه بیش از حد، با غیر فعال بودن و داشتن بدنی انعطاف پذیر، محدود می گردد؛ اندامهای ضعیف و بیمار، علائم بالینی جریان ناقص «چی» می باشند و همین عدم توازن است که سبب بیماری می گردد. بسیاری از ما آشکارا با استفاده از حداقل نیروی حیات زندگی می کنیم و همین که پا به سن گذاشتیم، این نیرو باز هم نقصان یافته در نتیجه ما می میریم

«چی» انرژی کیهان است.

انرژی حیاتی بدنها چیست؟

ما این استعداد را داریم که چیزی را که قابل تصور نیست در ذهن خود تصور و تجسم نمائیم، لذا فکر می کنیم که این نیرو، انرژی نامرئی است که سبب پیدایش تمام اشیاء عالم می باشد. انسانها کوشیده اند ماهیت وجودی آن را از طریق اصطلاحات و عبارات گوناگون تعیین نمایند: نیروی خدائی، نیروی حیات، پرانا، نوعی ماده ازلی، انرژی شخص که چی نامیده می شود هر از گاهی آن را کی می نویسند؛ و برای برخی افراد مبنای نیروی الکترو مغناطیسی است.

تمامی موجودات از این انرژی کیهانی استفاده می کنند، بیشتر موجودات زنده ظاهرا” به طور طبیعی بهتر از ما انسانها، از این نیرو بهره می گیرند. به یک گیاه نگاه کنید که چگونه کار روزانه خود را با گرفتن مواد خام از خاک، آب و نور خورشید، به شکلی اسرارآمیز انجام می دهد. و ببینید که ما انسان ها در مقایسه با گیاهان تا چه حد ناتوان هستیم! یک مورچه بدون استفاده از ترکیبات هورمونی استروئید یا آموزش وزنه برداری، یا استفاده از ماشین های پیشرفته، هرازگاهی شیء را حمل می کند و از یک صخره ی عمودی بالا می برد که چندین بار از خودش بزرگ تر و سنگین تر می باشد. مورچه چگونه این کار را انجام می دهد؟ آیا از نیروی چی به روشی که در وهم نمی گنجد استفاده می کند؟

ما انسان ها خیلی ضعیف و ظریف هستیم. ما چرخ را اختراع کرده ایم، غرق در فن آوری هستیم، و تدریجا” به گونه ای فزاینده خود را از به کارگیری نیروی بدنی بر حذر می داریم. ما منطق را به کار گرفته و هنر را کنار گذاشته ایم. تصور می کنیم علوم تجربی فقط در همین حد پیشرفت کرده است_ به عقیده ما علوم غربی قابل تحسین می باشند، لیکن نباید در راستای شناخت کائنات به مثابه ی سد راهی قرار گیرد.

منبع: کتاب حرکات انرژی زا – دکتر آرام

ویدیوی زیر مورد گفتگو با یک استاد تایلندی در مورد انرژی چی می باشد:

https://youtu.be/chn2JUKUQ6E?si=1UwioAW89OkiZMPb

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید