اولین روزنامه در کجا چاپ شد؟

اولین روزنامه در کجا چاپ شد؟

آیا در مدرسه ی خود تابلوی آگهی دارید؟ وقتی مطالبی را که بر روی آن نصب گردیده می خوانید چه چیزی دستگیر شما می شود؟

معلوم است، شما در این هنگام از اخبار مدرسه، آگاهی پیدا می کنید.

در گذشته، مدتها روزنامه تنها به همین صورت وجود داشت.

یعنی اخبار را از مسافران یا منابع دولتی، جمع آوری می کردند و آنها را روی تابلویی چسبانده، در معرض دید مردم قرار می دادند.

البته این یک روزنامه ی واقعی نبود، زیرا شما روزنامه را می توانید همراه خود به هر جا که می خواهید، ببرید.

برای اینکه بدانیم نخستین بار روزنامه ی واقعی در کجا چاپ شد، باید به 1300 سال پیش باز گردیم و سری به کشور «چین» بزنیم.

در آن روزها دولت چین روزنامه ای منتشر می کرد که نامش «اخبار پایتخت» بود. بدینوسیله دولت چین پیشرفت های مهم خود را به اطلاع مردم می رسانید.

در روم باستان نیز یک روزنامه ی دولتی بود که میان مردم پخش می شد. نام این روزنامه «رویدادهای روز» بود.

تا آنجا که ما اطلاع داریم، همین دو روزنامه بود که برای اولین بار در جهان پدید آمد.

در قرن شانزدهم میلادی مردم برای خرید روزنامه علاقه نشان می دادند.

در ونیز دولت روزنامه ای به نام«اخبار نوشته» منتشر می کرد.

هر نسخه از این روزنامه به یک سکه ی ونیزی فروخته می شد.

در قرن 18 روزنامه هایی که نشر می یافت کم و بیش مرتب و پیاپی بود و نه تنها شامل اخبار بود که افکار و عقاید دیگران را نیز منعکس می نمود.

یکی از این روزنامه ها روزنامه ای به نام«خردمندان» بود که البته نشر آن از سال 1663 در لندن، آغاز شده بود.

در ابتدا، بیشتر روزنامه ها در هفته تنها یکبار نشر می یافتند، زیرا هم خطوط ارتباطی و هم جریان تولید بسیار به کندی پیش می رفت.

نخستین روزنامه ی امریکایی «رویدادهای عمومی» بود که به سال 1690 در بوستن، شهری واقع در ایالت ماساچوست، آغاز به انتشار کرد. ولی این روزنامه بزودی از سوی فرماندار مستعمرات توقیف شد.

بنجامین فرانکلین «روزنامه ی رسمی پنسیلوانیا» را از سال 1729 تا 1765 اداره می کرد.

در 1752 مستعمرات امریکا فقط دارای دو روزنامه بودند. ولی به هنگام انقلاب تعداد روزنامه های این کشور به 37 رسید.

شاید مهمترین روزنامه ای که تاکنون انتشار یافته روزنامه ی لندن تایمز باشد. چه از سال  1785 تا به امروز پیوسته انتشار می یابد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید