اولین موشک

در کجا نخستین موشک به کار رفت؟ آیا تاکنون به آبپاش متحرکی که روی چمن کار می گذارند، نگاه کرده اید؟

این آبپاش پیوسته گرد خود می چرخد و آن را به سراسر چمن دایره وار می پاشد. موشک هم بر همین اساس درست شده است. علت چرخیدن آبپاش متحرک آن است که آب می خواهد با فشار از درون آن بیرون آید.

این فشار سبب می شود که سر آبپاش به جهتی خلاف جهت مسیر آب، انحراف یابد. آنگاه هربار که این عمل تکرار می شود، سر آبپاش اندکی حرکت کرده و در نتیجه یک گردش دایره وار پدید می آورد.

اما در موشک این فشار به کمک سوختهای بسیار نیرومند و سریع ایجاد می شود. فشاری که از انفجار داخل موشک تولید می شود، آن را به جهت مخالف سوق می دهد.

ما گمان برده ایم که در عصر موشک زندگی می کنیم، چه می پنداریم که موشک پدیده ای کاملا” جدید است، در حالیکه واقع امر هرگز این چنین نیست، زیرا موشک چیزی بود که از زمانهای قدیم فکر بشر آن را یافته بود.

چینی ها بیش از 800 سال پیش نوعی موشک ساخته بودند که در مراسم آتش بازی از آن استفاده می کردند. سپس کشورهای عربی و هندوستان نیز از وجود آن آگاه شدند.

دورترین اثری که ما از موشک در اروپا به دست آورده ایم، مربوط به سال 1256 میلادی میلادی می شود.

نخستین باری که موشک در جنگ استفاده شد هنگامی بود که رزمجویان، خدنگ های سوزان خود را برای آتش زدن خانه های دشمن به فضا پرتاب می کردند.

سربازان و کشتیرانان نیز به منظور دادن علامت به همدیگر از موشک استفاده می کردند.

در 1802 یک افسر انگلیسی مطالبی راجع به پرتاب موشک به سوی سربازان انگلیسی، در هندوستان، خواند.

سپس این امر او را برانگیخت که ارتش کشور خود را با موشک مجهز کند. چندی نگذشت که بیشتر ارتش های اروپا و همچنین امریکا، موشکهای جنگی را بکار انداختند.

در نبرد معروف لایپزیگ که ناپلئون را شکست داد، موشک هم به کار می رفت.

در جنگهای امریکا، سربازان انگلیسی پایگاه مک هنری را در ساحل «بالتیمور» به وسیله ی موشک بمباران کردند. از این رو می بینیم که در سرود ملی امریکا جمله ی «درخشش سرخ موشکها» نیز آمده است.

در اثنای قرن 19 با پیشرفت صنعت توپخانه، توپ را جایگزین موشک کردند.

از آن پس دیگر موشک مصرف قابل اهمیتی در جنگ نداشت، تا روزی که جنگ دوم جهانی درگیر شد. در این جنگ دیدیم که آلمان موشکهایی به صحنه ی کارزار آورد که به موشک های «وی_ 2» شهرت داشتند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید