تله کینزی چیه؟

تله کینزی (telekinesis) توانایی حرکت دادن اشیا با نیروی ذهن است. این یک قدرت ماوراءالطبیعه است که هنوز وجود آن اثبات نشده است.

ریشه واژه “تله کینزی” از دو واژه یونانی “تله” به معنای “فاصله” و “کینزی” به معنای “حرکت” گرفته شده است. بنابراین، تله کینزی به معنای “حرکت از راه دور” است.

برخی از افراد ادعا می‌کنند که توانایی تله کینزی دارند. آنها می‌گویند که می‌توانند اشیا را با نیروی ذهن خود حرکت دهند، از جمله:

  • جابجایی اشیا کوچک، مانند سکه یا مداد
  • حرکت اجسام بزرگ، مانند مبلمان یا ماشین
  • تغییر جهت حرکت اجسام، مانند پرواز یک هواپیما یا چرخش یک توپ

با این حال، شواهد علمی کافی برای اثبات وجود تله کینزی وجود ندارد. آزمایش‌های مختلفی برای آزمایش تله کینزی انجام شده است، اما هیچ یک از این آزمایش‌ها به نتیجه قطعی نرسیده است.

برخی از دانشمندان معتقدند که تله کینزی ممکن است یک پدیده واقعی باشد، اما هنوز به طور کامل درک نشده است. آنها معتقدند که ممکن است نیروهایی وجود داشته باشند که فراتر از قوانین فیزیک شناخته شده هستند و این نیروهای می‌توانند برای حرکت دادن اشیا با نیروی ذهن استفاده شوند.

در حال حاضر، وجود تله کینزی هنوز یک راز است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید