شیمی چیست؟

شیمی علم مطالعه جهان و مواد سازنده آن است. دانشمندان علم شیمی کشف کرده اند که جهان ما از صد نوع ماده ساده درست شده است.

در هر پدیده ای از جهان، یک یا چند عدد از این مواد وجود دارند. انسان برای بهتر زندگی کردن، نیاز به شناخت و استفاده از این مواد را دارد. در صدها سال پیش از این، زمانی که انسان با علم شیمی آشنایی نداشت، زندگی او نیز سخت و ابتدایی بود. پس از آشنایی با این علم و گسترش آن زندگی انسان نیز دگرگون شد. در روزگار کنونی، علم شیمی تقریبا” تمام گوشه و کنار زندگی ما را در برگرفته است.

آبی که می آشامیم به کمک مواد شیمیایی تصفیه می شود. لباسی که می پوشیم به کمک مواد شیمیایی رنگ می شود. سوخت وسایل حمل و نقل به کمک علم شیمی آماده می شوند و سرانجام داروهایی که استفاده می کنیم، همه به کمک این علم بوجود می آیند.

در کنار استفاده ای که انسان از علم شیمی می کند، فعل و انفعالات شیمیایی به شکل خودبخودی نیز همواره در اطراف ما جریان دارند. زنگ زدن آهن، پریدن رنگ پارچه، فاسد شدن میوه ها، رشد گیاهان و صدها مورد دیگر، نمونه های این فعل و انفعالات شیمیایی در جهان ما هستند.

منبع: دانستنی های نوجوانان – جلد 13

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید