طحال چیست؟

شاید باور نکنید اگر بگوییم، اندامی که کمترین اطلاع را درباره اش داریم همین طحال است. آری این سخن راست است که هنوز ما بطور کامل درنیافته ایم که «طحال» چه کاری انجام می دهد.

معروف است که می گویند، روزی استادی مشغول امتحان کردن دانشجویان خود بود. ازیکی پرسید:

_ وظایف طحال را برایم باز گو.

دانشجو پاسخ داد:

_ دیروز همه را می دانستم؛ ولی حالا فراموش کرده ام.

استاد اظهار تأسف کرد و گفت: «چقدر بد!»

خوب، خدا را شکر که بالاخره کسی را یافتیم که روزی به وظایف طحال آگاه بوده؛ ولی افسوس که هنگام بازگویی آن همه را بدست فراموشی سپرده بود. البته اینها همه شوخی است؛ ولی نشان می دهد که کار طحال چقدر اسرارآمیز است!

می گویند طحال در کودکی نقشی در خون سازی انسان بازی می کند.

همچنین با بیماری های خون و مغز استخوان، مانند مالاریا و کم خونی مبارزه می کند.

با این همه بسیار شگفت آور است در مواردی که طحال را از بدن جدا ساخته اند، باز تمام این کارهای مهم انجام پذیرفته است! پس گویا قسمت های دیگر بدن قادرند وظایف طحال را در نبود آن انجام دهند.

طحال، اندام پهنی است که در شکم _ پهلوی معده _ جای دارد. ولی هرگز جز دستگاه گوارش نیست؛ بلکه بیشتر به دستگاه گردش خون ارتباط دارد.

شاید هم مهم نبود اگر آن را در جای دیگری در بدن قرار می دادند.

در اندام یک انسان تندرست، حدود 10 میلیون گویچه ی قرمز، در ثانیه، نابود می شوند. البته گویچه های مرده احتیاج به جایگزین دارند. برای انجام این کار، سه قسمت مختلف در بدن فعالیت می کنند:

1 . مغز استخوان

2 . کبد

3 . طحال

گویچه های قرمزی که باید در بدن ذخیره شوند تا در فوریت ها به کار آیند، در طحال پس انداز می شوند. گویچه های فرسوده نیز باز در طحال به نابودی می روند.

برخی از گویچه های سفید خون به نام لنفوسیت ها، در طحال و مغز استخوان ساخته می شوند. هنگامی که کمبود شدید خونی، بطور ناگهانی رخ می دهد، طحال تعداد فراوانی گویچه ی قرمز را آزاد می کند تا جای آن کمبود را پر کنند.

پس می بینید که طحال چه کارهای مهمی برای بدن ما انجام می دهد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید