فائو چیه؟

فائو مخفف Food and Agriculture Organization of the United Nations، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است. این سازمان یک سازمان بین‌المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد. فائو در سال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد و مقر آن در شهر رم، ایتالیا قرار دارد.

فائو به اعضای خود شامل اتحادیه اروپا و ۱۸۳ کشور خدماتی ارائه می‌دهد و در این راه با هزاران همراه در سرتاسر جهان، از سازمان‌های جامعه مدنی مانند گروه‌های کشاورزان و سازمان‌های بشر دوستانه تا دیگر موسسات ملل متحد، بانک‌های توسعه و بخش خصوصی، همکاری می‌کند.

اهداف فائو عبارتند از:

 • افزایش تولید و بهره‌وری کشاورزی
 • بهبود تغذیه و امنیت غذایی
 • حفاظت از منابع طبیعی
 • توسعه روستایی

فائو فعالیت‌های مختلفی را در راستای این اهداف انجام می‌دهد، از جمله:

 • انجام تحقیقات و ارائه اطلاعات
 • آموزش و مشاوره
 • توسعه فناوری‌های کشاورزی
 • حمایت از سیاست‌های کشاورزی
 • کمک‌های بشردوستانه

فائو نقش مهمی در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه در جهان دارد. این سازمان با ارائه خدمات و کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه، به آنها کمک می‌کند تا تولید کشاورزی خود را افزایش دهند و امنیت غذایی خود را بهبود بخشند.

در ایران، فائو از سال ۱۳۳۲ فعالیت می‌کند. این سازمان در ایران در زمینه‌های مختلف کشاورزی، از جمله آموزش، تحقیقات، توسعه فناوری‌های کشاورزی و کمک‌های بشردوستانه، فعالیت می‌کند.

برخی از پروژه‌های فائو در ایران عبارتند از:

 • پروژه توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران
 • پروژه بهبود تغذیه کودکان در مناطق محروم ایران
 • پروژه حمایت از زنان کشاورز در ایران

فائو یک سازمان مهم و تأثیرگذار در جهان است که نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی برای مردم جهان دارد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید