قرن ماشین

کلمه ماشین از کلمه یونانی مکوز به معنی وسیله ای که کار را آسان می کند می آید. اصطلاح عبری آن نیز مکوناه است. در قرونی که انسان ها تمام کارها را توسط دست انجام می دادند، عجیب نیست که در جستجوی وسائلی برای آسان کردن کارها و سریع انجام دادن آنها بودند. و بالاخره نیز آنها را یافتند. امروزه بیشتر کارها توسط ماشین انجام می گیرد، به همین دلیل قرنی که ما در آن زندگی می کنیم قرن ماشین نامیده می شود.

ماشین ها

بدون شک طرز کار ماشین ها برای شما به عنوان سؤال مطرح است. ماشین هزاران قطعه متحرک دارد و هنگامی که از کاشف آن سؤال شد که ماشین چه می کند، گفت: هیچ کار، ماشین چیزی است متشکل از هزاران قطعه در حال حرکت.

آیا واقعا” ماشین همین است؟ بطور یقین نه. ماشین به طوری که معمولا” معنی می شود، وسیله یا عاملی است که با وارد کردن نیرو بر آن (1 ) انجام کار را آسان می کند (2 ) جهت اعمال نیرو را تغییر می دهد (3 ) سرعت انجام کار را زیاد می کند. بنابراین وسیله ای با هزاران قطعه متحرک در حقیقت ماشین نیست چرا که نه کار انجام می دهد نه سه شرط بالا را دارا می باشد.

استفاده از ماشین

ما از ماشین استفاده می کنیم زیرا هنگام کارهای سنگین به آن نیاز داریم. یعنی ماشین به ما کمک می کند که با نیروی بسیار کم، کار سنگینی را انجام دهیم. در این صورت می گوییم از نیروی ماشین می توان استفاده مکانیکی کرد. بعضی ماشین ها به ما کمک می کنند تا اجسام سنگین را، از نیرویی که ما به آن وارد می کنیم، سریع تر حرکت دهند. از نیروی این ماشین ها نیز استفاده ی مکانیکی، در سرعت بخشیدن به حرکت، می شود.

هزاران سال قبل زمانی که انسان هیچ ماشینی نداشت از نیروی بازوی خودش و سایر حیوانات برای انجام کار استفاده می کرد.

ولی حتی در آن زمانها هم انسان از وسائلی برای سهولت کار خود استفاده می کرد. این وسایل یا ماشین های ساده به علت نیاز انسان کشف شده بودند و در حقیقت این ماشینهای اولیه یا به همان صورت یا به شکل دیگری که امروزه مورد استفاده می باشند. حتی پیچیده ترین ماشین های امروزی در بسیاری انواع، ترکیبی از این 6 ماشین اولیه می باشد.

1 _ اهرم     2 _ شیب یا صفحه شیب دار     3 – لبه    4 _ پیچ      5 _ چرخ و محور      6 _ قرقره و نخ

دانستنی های نوجوانان جلد 9

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید