لیسانس چیست؟

دانشجویانی که از دانشکده یا دانشگاهی فارغ التحصیل می گردند به دریافت درجه لیسانس نائل می شوند. به این درجه تحصیلی در زبان انگلیسی «بچلر» می گویند که به معنی شخص مجرد می باشد ولی در واقع این کلمه هیچ ارتباطی با این درجه نداشته و هیچکس هم نمی داند که چگونه این کلمه با درجه لیسانس توأم گردیده است.

اگر دانشجو در رشته فرهنگ و ادبیات تحصیل کرده باشد که کلا” به آن هنر گفته می شود و به درجه لیسانس هنر نائل می گردد، دانشجویی که در رشته های علمی تخصص پیدا می کند «لیسانس علوم» دریافت می دارد.

خیلی از افراد، تحصیل خود را در این مرحله متوقف نکرده و به تحصیلات فوق لیسانس ادامه می دهند. در این حالت، درجه تحصیلی را که آنها دریافت می کنند ممکن است فوق لیسانس هنر و ادبیات و یا فوق لیسانس علوم باشد.

بعضی از افراد هم هستند که باز هم به تحصیلات بالاتر از فوق ادامه داده و چند سال دیگر هم در همان رشته تحصیلی خود فعالیت و تحقیق می نمایند و مبادرت به تهیه پایان نامه تحصیلی می کنند که در این صورت آنها قادر خواهند بود که مستقلا” به تحقیق و پژوهش ادامه دهند تا به دریافت درجه دکترا توفیق یابند.

انواع دیگر درجات تحصیلی را به کسانی می دهند که دوره های حرفه ای را تمام کرده باشند، مانند، دوره پزشکی یا حقوق، ولی این نوع فارغ التحصیلان غالبا” باید قبل از اینکه بکار اشتغال ورزند امتحاناتی را بگذرانند.

روش تحصیل در بیشتر کشورهای توسعه یافته در حال حاضر آنقدر تخصصی است که دانشکده ها و دانشگاه ها برای تحصیل در رشته های کشاورزی، جنگل داری، دارو سازی، دندان پزشکی، پرستاری، مهندسی، معماری و حرفه های دیگری درجه ی تخصصی می دهند.

کسی درجه تحصیلی را برای این اخذ نمی کند که افتخار آنرا داشته باشد؛ اگر چه خود، کاری بس بزرگ است، بلکه برای این اخذ می کند که بتواند، به بعضی کارها یا حرفه های معین بپردازد. زیرا در خیلی از موارد فقط کسانی که درجه دانشگاهی دارند می توانند وارد بعضی از مشاغل و حرفه های معین گردند مانند: پزشکی، وکالت و غیره.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید