موتور جت چیست؟

 می دانیم که حرکت اجسام در اثر وارد کردن فشار بر محیط خارجی آنها صورت می گیرد حال اگر بادکنکی را باد کنیم بدون اینکه سرش را ببندیم در هوا رها کنیم، فکر می کنید چه خواهد شد. بدون شک بادکنک به طرف بالا صعود می کند. این عمل اساس کار حرکت یک جت است.

حرکت یک موتور جت در اثر اختلاف فشاری است که در دو طرف بال هواپیما بوجود می آید. اگر موتور یک جت مسافری را به دقت مشاهده کنید در خواهید یافت که تقریبا” شکل یک قیف را دارد. هوا توسط مکنده های قوی از دهانه گشاد قیف (موتور) به داخل کمپرسور هدایت می شود و سپس هوای متراکم شده درون اتاق انفجار (سیلندر) به آخرین درجه حرارت ممکن خود می رسد.

هوای متراکم داغ پس از عبور از توربین به شدت از دهانه کوچکتر قیف خارج شده چون فشارش از هوای خارج بیشتر است، موجب حرکت هواپیما به جلو می شود امروزه این موتورها را عموما” موتور جت می نامند.

منبع: دانستنی های نوجوانان جلد 9

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید