مونوریل چیست؟

این راه آهن جدیدی است که مونوریل نام دارد.

مونوریل یعنی یک ریل.

دو جور مونوریل وجود دارد.

در یک نوع، واگن ها از ریل آویزان می شوند. در نوع دیگر، واگن بر روی ریل می نشیند.

این قطارها با برق کار می کنند.

قطار مونوریل چرخ های کوچک جلو برنده ای در جلو و چرخ های دیگری در پهلو دارد.

چرخ های پهلویی در دو طرف خط بتنی قرار می گیرند و قطار را راست نگه می دارند.

چرخ های آن لاستیکی هستند و سر و صدای خیلی کمی ایجاد می کنند.

منبع: دانستنی های نوجوانان جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید