هندسه چیست؟

هر وقت که با شکل، اندازه و وضع شیئی در فضا سروکار داریم، با علم هندسه درگیر می باشیم. هنگامی که مردم قبل از تاریخ، نوع بخصوصی از کارهای تزئینی و بافندگی می کردند، هندسه را بدون آنکه اطلاع از آن داشته باشند بکار می بردند.

مصری های قدیم هندسه را برای اندازه گیری سرزمین هایی که به واسطه ی سیل رودخانه نیل شسته می شد، بکار می بردند و چون مذهب آنها مقرر کرده بود که برای مردگان خود مقابری چون اهرام بسازند به این جهت هندسه را برای هدفهای ساختمانی لازم داشتند.

در حقیقت کلمه هندسه از کلمه یونانی به معنای زمین و اندازه گیری آن می آید، و شاید هم ترجمه ایست از کلمه مصری آن. ابتدا هندسه علمی فرضی و تصویری بود. این بدان معنی است که حقایق را بدون آنکه سعی در اثبات آن بکنند به عنوان واقعیت قبول داشتند. ولی در سال 600 قبل از تولد مسیح یک معلم یونانی به نام طالس به فکر افتاد که حقایق موجود در هندسه را عملا” ثابت نماید.

در هندسه، حقیقت را تئورم می نامند. طالس اثبات حقایق را که مردم تا آن زمان بدون اثبات آن قبول کرده بودند کشف نمود. این موضوع آغاز هندسه نمایشی بود.

هندسه ی اساسی به دو قسمت تقسیم می شود: هندسه ساده و هندسه جامد. در هندسه ساده تنها چیزی که در نظر گرفته می شود اجسامی است که در یک سطح مسطح قرار دارد. اجسام فقط دارای دو بعد هستند، طول و عرض. هندسه جامد، هندسه سه بعدی است. این هندسه با اشیائی که دارای طول، پهنا و ضخامت هستند سروکار دارد. این اجسام عبارت از مخروط ها، کره، استوانه و غیره هستند.

در سال 280 قبل از مسیح یک دانشمند یونانی به نام اقلیدس در اسکندریه می زیست و اولین کتاب درسی در هندسه را نوشت. نام این کتاب مقدمات بود و کتابی بود که در دنیا تا مدت 2000 سال در هر جا که علم هندسه می خواندند، مورد استفاده قرار می گرفت!

امروزه هنوز ما هندسه ی اساسی را به نام هندسه اقلیدسی می نامیم، ولی کتابهای درسی جدید بعضی از مطالب اقلیدس را که اساسی نیست کنار گذاشته است. در هر گوشه از زندگانی جدید که نظر بیفکنید، خواهید دید که اساس و اصول هندسه در آن به کار می رود. ابتکار طرح و ساختمان و مهندسی و تزئینات داخلی حتی در ایجاد منظره باغها هندسه بکار می رود و البته، بسیاری از ابزار مورد استفاده عمومی، مثل قطب نما، زاویه یاب و غیره که بوسیله ی نقشه برداران بکار می رود منسوب به هندسه هستند.

منبع:کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید