چگونه درخت موز پرورش می دهند؟

درخت موز یک درخت واقعی نیست، زیرا در ساقه ی آن که از زیر خاک سر برآورده است، هرگز چوبی دیده نمی شود.

به جای ساقه ی چوبینی که همه ی درختها دارند، تنه ی موز از برگهای تودرتو ساخته شده است که سخت تنگاتنگ هم چیده شده اند. همین برگها چون به سر درخت می رسند، در آنجا پخش می شوند و آن را به شکل درخت خرما درمی آورند.

موز بدین گونه کاشته می شود: نخست تکه هایی از (ریشه وار) آن را بر می دارند، سپس آنها را همچون قلمه هایی در سوراخ هایی به عمق 30 سانتی متر، در فواصل 5/3 تا 5/5 متری، در زمین می نشانند.

هر قلمه باید دارای یک جوانه باشد که شبیه چشم سیب زمینی است.

سه تا چهار هفته بعد، جوانه های سبزی از زمین سر بر می آورند که فقط درشت ترین آنها به صورت درخت موز در می آید.

این درخت جوان نیز دارای ریشه وار است که از آن می توان درختهای دیگری قلمه زد و پرورش داد.

درخت موز مراقبت بسیار می خواهد. اگر آب باران به اندازه ی کافی سیرابش نکند، باید آبیاریش کرد.

در اطراف درخت نیز نباید علف هرز یا گیاهان دیگر بروید.

تقریبا نه تا ده ماه پس از کاشتن درخت، گلی بر آن می روید.

گل از مرکز ساقه رشد می کند و از درخت فرو می آویزد و بتدریج بر آن موزهای کوچکی پدیدار می شوند.

موزها بر درخت نخست واژگونه می رویند ولی چون رشد کنند، نوکشان به سمت بالا می رود.

موز را در حالی که هنوز سبز است، از درخت می چینند. حتی اگر مصرف محلی هم داشته باشد، باز باید آن را در حال سبزبودن چید.

اگر موز بر درخت زرد شود، طعم و عطر خود را از دست خواهد داد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید