یوگا چیست؟

یوگا از لحاظ لغوی به معنای وحدت می باشد. این تمرین ها در هندوستان ابداع شده تا هر کس بدانها عمل کند بتواند به واقعیت اصلی نایل گشته و با آن یکی شود. این تمرینها از لحاظ سنتی شامل، تنفس، مانترا، مدی تیشن و فعالیتهای بدنی، همراه با کشش و فشار بخصوصی می باشند. در اینجا ما فقط به تعداد کمی از تمرینهای بدنی می پردازیم، که بمثابه تمرینهای گرم کننده بدن، ارجحیت دارند.

تمرینهای یوگا عموما” در راستای کمک جهت قوی و انعطاف پذیر شدن بدن می باشند. این تمرین ها بدن را از طریق ترشحات غده ای متوازن می سازند، ماهیچه و اعصاب را هماهنگ می کنند، اندامهای داخلی را ماساژ می دهند و گردش خون و هاضمه را بهبود می بخشند. تمامی این وضعیت های یوگا را خانمها می توانند در دوره قاعدگی هم انجام دهند به غیر از وضعیت خم شدن، وضعیت گربه و پروانه در این دوره برای خانمها بسیار مفید می باشند.

تمرینهای یوگا بایستی به آرامی انجام داد، تأکید می کنیم که هر وضعیتی را بایستی حدود بیست ثانیه یا بیشتر نگه داشت. هر گاه نفس شما در ضمن تمرین بند آمد، در طول مدت زمانی که شما به راحتی می توانید نفس خود را نگه دارید، تعیین کننده مدت زمانی است که می توانید وضعیت به خصوصی را نگه دارید.

ضمن نگه داشتن هر وضعیت، سعی کنید در آن وضعیت هر چه می توانید خود را وانهاده کنید. هرگاه به طور منظم تمرین کنید، این تمرینات بسیار آرام بخش خواهند شد. برای یک شخص عصبی یا بیش فعال اجرای تمرینهای یوگا در آغاز سبب شل شدن ماهیچه ها و آرامش ذهن می گردد تا آن شخص بتواند وارد تمرینهای فعال تری گردد.

منبع: کتاب حرکات انرژی زا – آرام

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید