ماجرای جالب پیشبینی 11 سپتامبر در فیلم ماتریکس 1999

فیلم ماتریکس در سال 1999 حاوی یک پیغام عجیب است. تاریخ انقضای پاسپورت نئو، 11 سپتامبر 2001 میباشد یعنی دقیقا همان روز حادثه یازده سپتامبر!

در صحنه ای که نئو دستگیر میشود و مامور اسمیت پرونده او را ورق میزند اگر دقت کنید یک لحظه کپی پاسپورت نئو رو میبینید که تاریخ انقضای آن 11 سپتامبر 2001 است!

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید