طراحی آزمایش سقوط آزاد اجسام توسط مخترع ایرانی ایمان صدیقی

قوانینی در مورد سقوط آزاد اجسام وجود دارد. دو جسم مختلف روی زمین مانند چکش و پرمرغ در غیاب مقاومت هوا، تقریبا برابر سقوط می‌کنند. ما این موضوع را به چشم نمی‌بینیم چون در اطراف ما هوا وجود دارد و مانع از سقوط واقعی اجسام میشود.

اما چطور می‌توان این آزمایش را روی زمین انجام داد؟

حتما مطلع هستید که فضانوردان آپولو، این آزمایش را روی سطح ماه انجام دادند و دو جسم تقریبا همزمان به سطح زمین رسیدند.

اما آیا بر روی زمین هم می‌توان این کار را انجام داد؟

احتمالا تنها پاسخی که به ذهنتان میرسد ایجاد خلاء روی زمین است. اما ایمان صدیقی راهی را در دوران دبیرستان یافت که بدون ایجاد خلاء هم می‌توان شاهد سقوط آزاد اجسام مختلف بود!

یعنی در این آزمایش دو جسم متفاوت مانند آجر و یک برگ کاغذ را رها کرده و با هم به سطح زمین خواهند رسید!

ایمان صدیقی دانش آموز آموزشگاه علامه طباطبایی در سال 1387 طرح “نمایش واقعی سقوط آزاد روی سطح زمین” را ارائه کرد و این طرح در دهمین جشنواره جوان خوارزمی مورد تقدیر واقع شد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید