تحقیق در مورد ابرها و حرکت آنها

نخست آیا می دانید که ابر فقط بر فراز سرِ ما در آسمان نیست، بلکه ابرهایی هم داریم که بر سطح زمین باقی می مانند؟ آری، آنچه ما آن را «مه» می خوانیم، در حقیقت ابری است که مجاور با سطح زمین قرار گرفته است.

هوا مقداری رطوبت در بر دارد که به صورت بخار آب در آن شناور است.

هنگام گرما، هوای مرطوب خنک می شود که معمولا دیگر نمی تواند رطوبت یا بخار آب را در خود نگه دارد.

رطوبت های اضافی دگرگونی پیدا می کنند و در هم فشرده می شوند، طوری که می توان آنها را به صورت قطره های بسیار ریز آب مشاهده کرد، اما هنوز خرد و سبک اند و می توانند در هوا معلق بمانند.

سپس این قطره ها بتدریج که رطوبت بیشتری جذب می کنند، بزرگ و بزرگتر می شوند و دیگر نمی توانند در هوا بمانند.

در این هنگام به صورت باران بر زمین فرو می بارند.

ابرها در ارتفاع های مختلفی بر روی زمین سایه می افکنند.

ابرها به لحاظ فاصله ای که با زمین دارند، به انواع گوناگونی تقسیم می شوند.

چهار گروه اصلی ابرها عبارتند از: ابرهای مرتفع، ابرهای میانه، ابرهای پست و ابرهایی که در همه ی سطوح پخش می شوند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید