ماجرای کتاب گیگاس بزرگ ترین و عجیب ترین کتاب قدیمی جهان

قانون نامه گیگاس یا کدکس گیگاس نام کتاب عظیم و غول پیکری است که 800 سال پیش در قرون وسطی نوشته شده است.

متن این کتاب در مورد آیات تورات است و به شرح آنها پرداخته است اما بنا به دلایلی نامعلوم یا بی دلیل در صفحه 299 این کتاب، یک نقاشی عجیب از شیطان ترسیم شده است.

در باور عموم و افسانه ها آمده است که یک کشیش با فروختن روح خود به شیطان و مسخ شدن، این کتاب را در یک شب نوشته است.

این کتاب بر روی پوست الاغ و گاو نوشته شده است و طول هر صفحه آن 92 سانتی متر و عرض آن 50 سانتی متر می باشد.

جلد آن ترکیبی از چوب ، فلز و چرم می باشد و در کشور چک نوشته شده است اما در طول جنگ های سی ساله توسط ارتش سوئد برده شد و امروزه در کتابخانه ملی سوئد در استکهلم نگهداری میشود.

کتاب 320 صفحه بوده است اما اکنون 310 صفحه است و 10 صفحه از آن کنده شده است که معلوم نیست به چه دلیل و توسط چه کسانی این کار انجام شده است.

توجیهی که مسئولین موزه برای آن بیان کرده اند این است که در روز جمعه 7 می 1697 در قلعه سلطنتی استکهلم آتش سوزی ای رخ داد و کتابخانه سلطنتی به شدت آسیب دید. یک نفر با پرتاب کتاب کدکس گیگاس از پنجره به بیرون، آن را از شعله های آتش نجات داده است. کتاب ظاهرا به یکی از رهگذران برخورد کرده و او را هم مجروح کرده است. در حین پرتاب ، کتاب باز شده و برخی از برگه های آن کنده شده اند و مفقود شده اند.

با این حال این توجیه مورد قبول اکثریت قرار نگرفته است.

برخی معتقند آن صفحات در مورد قوانین خاصی میکرده که نمیخواسته اند مردم امروزی آنها را بدانند.

نکته عجیبی که در مورد این کتاب وجود دارد این است که کل کتاب با یک دست خط نوشته شده است و کتاب محتوای زیادی دارد. از آنجایی که تا پایان کتاب، دست خط تغییری نکرده است و هیچ اثری از تغییر خلق و خوی کاتب در نوشته ها پیدا نیست یعنی در مدت زمان بسیار کوتاهی نوشته شده است.

حال اینکه چطور یک نفر این حجم از نوشته را در مدت کوتاهی نوشته است جای سوال دارد.

در یک مستند از نشنال جئوگرافی با برترین متخصصین نسخ خطی گفتگو کردند و آنها شواهدی را ارائه کردند که طبق آنها ثابت میشد کتاب گیگاس توسط یک نفر و در مدت بسیار کوتاهی نوشته است.

بر اساس یکی از نسخه های خطی قدیمی که از قرون وسطی به دست آمده است ماجرای این کتاب اینگونه است که راهبی خطا کرده و محکوم میشود. او قول میدهد که به جای مجازات، کتابی را در یک شب بسازد که شامل تمام دانش بشری باشد و صومعه را برای همیشه تجلیل کند.

در یک بازآفرینی آزمایشی توسط محققین مشخص شد که اگر از تصاویر و تزئینات حاشیه کتاب چشم پوشی کنیم، نوشتن کتاب به طور بی وقفه حدودا 5 سال زمان میبرد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید