طرح CONOP 8888 برای مقابله با حمله زامبی ها

CONPLAN 8888 که با نام تسلط ضد زامبی هم شناخته میشود یک برنامه استراتژیکی وزارت دفاع امریکاست که برای دفاع در برابر زامبی ها تنظیم شده است.

این سند در 30 آوریل 2011 سناریوی احتمالی حمله زامبی ها و نحوه دفاع دربرابر آنها را برای دانش آموزان تشریح کرد.

لینک ویدیو در یوتیوب

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید