بیماری داینو زامبی جدیدترین کشف دانشمندان در مورد دایناسورها!

برخی از قدیمی‌ترین شواهد مربوط به بیماری استخوان ممکن است ناشی از آلوده شدن  تیتانوسور که از بزرگترین حیوانات خشکی بوده به انگلهای کوچک 83 میلیون ساله باشد.

این اولین کشف انگل در استخوان دایناسور است.

دانشمندان دانشگاه فدرال برزیل میگویند:

این نوع جدیدی از انگل است. ما چیزی مشابه آن نداشته ایم.⁠ این انگل فسیل شده در نمونه‌ای از تیتانوسور کوتوله، گونه ای که برای اولین بار از استخوان پا در یک رسوب در نزدیکی سائو پائولو، برزیل در سال 2009 شناسایی شد و مربوط به اواخر دوره کرتاسه بود، دیده شد.

گونه کوتوله تیتانوسور، که “Bilbo” نامیده می شود، پنج تا شش متر طول داشته است، کمی کوچکتر از اکثر تیتانوسورها.⁠ 

دانشمندان با تجزیه و تحلیل نمونه ای از استخوان پا،  فسیل را به برش های نازک تقسیم کرده و با استفاده از سی تی اسکن پزشکی آنها را آنالیز کردند.

آنها برآمدگی های عجیب و غریب و اسفنجی استخوان ها را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که علت آن احتمالاً یک فرم تهاجمی استئومیلیت، نوعی عفونت استخوان است که غالباً توسط قارچ ها، باکتری ها یا پروتوزوئا منتشر می شود. ⁠

آنها بر اساس روشی که امروزه عفونت به طور معمول در حیوانات یا انسانها کار میکند ، نتیجه گرفتند که وضعیت بیماری چنان پیشرفته است که این تیتانوسورها ممکن است زخم های باز داشته باشند. بنابراین به این بیماری لقب داینو زامبی Dino Zombie داده شد.

منبع: نیوساینتیست 

https://www.instagram.com/newscientist/

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید