اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین به کمک ماهواره ها

زندگی بر روی کره زمین بدون میدان مغناطیسی که زمین را محافظت میکند ممکن نیست.

سپر مغناطیسی زمین در حال ضعیف شدن است و در قرن های آینده ممکن است همه چیز دگرگون شود.

این موضوع جدیدا به یک نگرانی برای دانشمندان تبدیل شده است.

میدان مغناطیسی زمین در هسته این سیاره تولید میشود.

درون هسته زمین، دائما در حال حرکت است و حرکت آهن مذاب آن تولید میدان‌مغناطیسی میکند، این میدان‌مغناطیسی مانند یک سپر عمل کرده و زمین را از طوفان‌های خورشیدی محافظت میکند.

شبیه یک حباب امن که در آن زندگی ممکن میشود.

تحت تاثیر طوفان های خورشیدی میدان مغناطیسی زمین برخی ذرات الکتریکی با انرژی بالا را به دام می اندازد و آنها را به سمت مناطق قطبی هدایت میکند که باعث پدیده ای به نام شفق قطبی میشود.

بسیاری از موجودات زنده با اتکا بر میدان مغناطیسی زمین حرکت میکنند.

از هزاران سال پیش، دریانوردان هم با استفاده از قطب نما و میدان مغناطیسی زمین جهت و مسیر خود را پیدا میکردند.

یادداشت های روزانه ملوانان نشان میدهد که میدان مغناطیسی زمین در حال تغییر بوده است.

چون میدان‌مغناطیسی‌زمین دائما در حال تغییر است، ناوگان های نظامی و تجاری هم باید دائما نقشه های خود را تغییر میدادند.

اولین رصدخانه هایی که این تغییرات را مطالعه میکردند، باعث توسعه دانش ما درباره میدان مغناطیسی شدند.

امروزه دستگاه های دقیق تری برای این منظور ساخته شده اند.

ماهواره‌ها میتوانند با دقت بالایی جهت و میزان میدان مغناطیسی در سراسر کره‌زمین را اندازه گیری کنند.

مغناطیس سنج‌هایی که توسط مهندسین موسسه ملی فضایی دانمارک ساخته شده اند به کمک بوبین های القایی کار میکنند.

با کمک سه عدد از این بوبین‌ها میتوان در سه جهت طول و عرض و ارتفاع یک حسگر داشت.

سازمان فضایی اروپا ماهواره‌های کاملا جدید و پیشرفته‌ای برای بررسی میدان‌مغناطیسی زمین به فضا ارسال کرده اند.

آنها میخواهند بفهمند چرا سپر نامرئی زمین در حال کم شدن و ضعیف شده است.

روسیه نیز به این منظور یک ماهواره در فضا قرار میدهد.

ماهواره گوچه جاذبه زمین را بررسی میکند و ماهواره اسموس که از روسیه پرتاب شده است یخ های قطبی را بررسی میکند.

این ماهواره اخیرا نشان داده است که یخ های قطبی بسیار نازک شده اند.

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید