چگونه تخم مرغ  شکل می گیرد؟

شاید تخم مرغ برای شما یک چیز عادی به نظر آید. اما برای درست شدن از مراحل کاملا پیچیده ای گذشته است.

در شکم مرغ، نخست زرده تشکیل می شود. زرده در میان «اندام مولد» یا تخمدان قرار دارد.

زرده از جای خود حرکت می کند و به آخرین قسمت بالای تخمدان می رود.

در آنجا سفیده نیز بر آن افزوده می گردد. سپس بار دیگر حرکت کرده در قسمت پایین قرار می گیرد. در آنجا پرده و پوسته نیز در اطراف این زرده و سفیده پدید می آید.

حال دیگر تخم مرغ شکل گرفته و برای خارج شدن کاملا آماده شده است.

پوسته ی تخم مرغ سخت است، ولی سوراخهای بسیار ریزی دارد. از این رو مایعی که در درون آن می باشد، بتدریج تبخیر می شود.

از سوی دیگر، از راه همین سوراخ هاست که هوای تازه وارد فضای تخم مرغ شده و نطفه را به کمک اکسیژن هوا رشد می دهد.

نطفه آن قسمت از تخم مرغ است که پس از رشد کامل، جوجه می شود.

در داخل آن، یعنی در زیر پوسته، دو پرده وجود دارد که در طرف سر بزرگ تخم مرغ از هم جدا می شوند و محفظه ای از هوا را در آنجا ایجاد می کنند.

این پرده ها سفیده ی تخم یا آلبومین را در برگرفته اند.

سفیده ی تخم ماده ای بی طعم و بی بو است که بیشتر آن را آب تشکیل می دهد.

در سفیده رشته های ضخیمی وجود دارد که وظیفه شان نگه داشتن زرده در وسط تخم مرغ است. آن را از آسیب نیز محفوظ نگاه می دارد.

زرده تقریبا به شکل کروی است و غذایی برای نطفه به شمار می آید. نطفه در قسمت بسیار کوچکی از سطح زرده قرار گرفته است.

اگر از نزدیک به زرده ی تخم مرغ تازه ی خانگی نگاه کنید، نطفه را خواهید دید. اما نطفه ی بیشتر پرندگان غیر از مرغ خانگی بقدری کوچک است که فقط در زیر میکروسکوپ قابل دیدن می باشد.

کوچکی یا بزرگی تخم یک پرنده ربطی به کوچکی یا بزرگی خود پرنده ندارد. حجم یک تخم همیشه متناسب با محتویات آنست. یعنی باید آنقدر گنجایش داشته باشد که غذای کافی برای نطفه ی درون خود را تأمین کند.

پرندگانی که کور متولد شوند از تخمهای کوچکتری بوجود می آیند که در آنها غذای کافی برای پرورش شان نیست.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید